Világegyetem


 

Nagymama és nagypapa

„Nagy­papa és nagy­mama össze­vesz­tek vala­min, s nagy­mama annyira dühbe gurult, hogy nem szólt töb­bet nagypapához.

Más­nap nagy­papa már tel­je­sen meg­fe­led­ke­zett a vitá­ról, de nagy­mama továbbra sem figyelt rá, és nem is szólt hozzá. Tehe­tett a nagy­papa akár­mit, nem tudta a pár­ját kihúzni sértő­dött hallgatásából.

Végül is nagy­papa hoz­zá­fo­gott tur­kálni a szek­ré­nyek­ben és a fiókokban.

Miután ez így ment egy dara­big, nagy­mama már nem bírta türtőz­tetni magát:

– Mi az ördö­göt kere­sel ? — kér­dezte dühösen.

– Isten­nek legyen hála, meg­ta­lál­tam! — mondta nagy­papa hamis­kás mosollyal.

– A hangodat!“

(Ant­hony de Mello)